Tuesday, December 28, 2010

ilmu

Telah berkata pula para `Arifbillah,   

"Ilmu jika terletak di hati, merupakan cahaya, dan sekiranya terletak di dalam diri, merupakan api".

Ketahuilah wahai penuntut ilmu!, perhatikanlah ilmu yang telah dipelajari olehmu dan tanyakanlah kepada dirimu, adakah dengan ilmu yang telah di pelajari olehmu itu benar-benar telah menjadikan dirimu takut kepada al-Haqq?. Ketahuilah bahawa, kesan bagi mereka yang telah memperolehi cahaya ilmu ini ialah dengan bertambahnya pengenalannya terhadap dirinya sehingga tersingkap di depannya pelbagai jenis ilmu lagi yang membuatkan dirinya merasai bahawa banyak ilmu yang belum dan tidak ia mengetahuinya. Berkata ulama tasawuf,


"Berapa banyak pohon-pohon, tetapi tidak semuanya mengeluarkan buahnya, betapa banyak pula buah-buahan, akan tetapi tidak semuanya baik. Berapa banyaknya ulama, tetapi bukan semuanya menjadi pembimbing dan pendidik. Berapa banyaknya ilmu, tetapi tidak semuanya memberi manfaat. Oleh itu, cahaya-cahaya ilmu dan amal itu adalah apabila pemilik (penuntut) ilmu mempelajari sesuatu ilmu itu dengan membuatkan hatinya bertambah zuhud di dunia, bertambah keinginan dan rindunya terhadap akhirat, bertambah pula tawadhu`nya dan bertambah khusyuk seluruh jiwa raganya kepada al-Haqq".

No comments:

Post a Comment